Odpadové hospodárstvo

Viac informácií Objednávka

Čo je to odpadové hospodárstvo

Systematický prístup a súbor opatrení zameraných na riadenie a správu odpadov s cieľom minimalizovať negatívny vplyv odpadu na životné prostredie a zlepšiť jeho zhodnocovanie. Tento proces sa zameriava na racionálnu organizáciu výrobných a spotrebných činností s cieľom obmedziť vznik odpadu, zvýšiť znovu - používanie materiálov a predmetov a maximalizovať recykláciu odpadových zložiek (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Čo je to odpad

Materiál, látka, alebo vec, ktorá už nie je použiteľná, žiaduca alebo potrebná pre svoj pôvodný účel a je určená na likvidáciu, zneškodnenie alebo spracovanie. Tento materiál vzniká v rôznych činnostiach ľudského života, ako sú domácnosti, priemysel, služby, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a ďalšie odvetvia.

Mám záujem

Hlavné kategórie odpadu zahŕňajú:

1. Komunálny odpad
  • Odpad, ktorý pochádza z domácností, škôl, kancelárií a verejných miest. Zahrňuje obaly, organické odpady, plasty, papier, sklo, kovy a iné materiály.
2. Priemyselný odpad
  • Odpad, ktorý vzniká v priemyselných závodoch a výrobných procesoch. Patria sem odpadové produkty z výroby, odrezky, nevyužité suroviny, chemikálie a iné materiály.
3. Nebezpečný odpad
  • Odpad, ktorý má potenciálne škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Patria sem chemikálie, toxické látky, znečistená pôda, elektronický odpad (e-odpad) a podobne.
4. Stavebný odpad
  • Stavebné a demolačné práce a zahŕňa betón, tehly, drevo, kovy, izolácie, obkladačky a iné stavebné materiály.
5. Biologicky rozložiteľný odpad
  • Organický odpad, ako sú zvyšky potravín a záhradné zvyšky, ktoré sa môžu prirodzene rozložiť.

„Efektívne spravovaný odpad je kľúčový pre udržateľné životné prostredie, a preto sa zdôrazňuje dôležitosť recyklácie, znovu - používania a minimalizácie vzniku odpadu, aby sme minimalizovali jeho negatívny vplyv na našu planétu."

Následky spojené s nedodržaním predpisov, resp. neevidovanie odpadového hospodárstva:

Sankcie
  • Slovenská legislatíva ukladá pokuty za porušovanie pravidiel týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Pokuty môžu byť vysoké a závisia od závažnosti porušenia a typu odpadu.
Obmedzenie podnikateľskej činnosti
  • Firma môže byť po preverení a zistení nedodržiavania odpadových predpisov obmedzená v jej podnikateľskej činnosti. To môže mať negatívny vplyv na jej konkurencieschopnosť a hospodárenie.
Zastavenie prevádzky
  • V extrémnych prípadoch, ak firma opakovane a vážne porušuje predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva, môže dôjsť k zastaveniu prevádzky alebo stiahnutiu licencie na vykonávanie určitej činnosti.
Trestné stíhanie
  • V prípade závažného porušenia a nelegálneho nakladania s niektorými druhmi odpadu môže dôjsť aj k trestnému stíhaniu jednotlivcov alebo zástupcov firmy.
Škoda na životnom prostredí
  • Neevidovanie odpadov môže spôsobiť znečistenie životného prostredia a ohroziť zdravie ľudí a biodiverzitu. Firma môže byť povinná niesť zodpovednosť za odstránenie škôd, ktoré spôsobila.

„Je dôležité, aby firmy na Slovensku dodržiavali platné predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva a riadne evidovali a likvidovali odpad. Týmto spôsobom minimalizujú riziká a prispievajú k udržateľnému rozvoju životného prostredia."

Poskytneme vám pomoc pri splnení povinností pohodlne a efektívne

• Zabezpečujeme evidenciu odpadov vrátane ohlásení o vzniku odpadov a ich spracovaní.
• Poskytujeme pomoc pri vypracovaní ročného hlásenia o odpadoch do 28. februára.
• Vedieme komplexnú evidenciu odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktoré upravujú niektoré ustanovenia o odpadoch.
• Vypracovávame a pomáhame s internými predpismi riadenia odpadového hospodárstva pre vašu organizáciu.

Zabezpečujeme, že vaše odpadové hospodárstvo bude plne v súlade s platnými predpismi a že budete mať prehľad o vzniku, spracovaní a nakladaní s odpadmi vo vašej spoločnosti.

Mám záujem

Informujte sa na našom tel. čísle:
+421 951 327 299

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva

Cenová ponuka pre vašu spoločnosť

Vyplňte prosím objednávkový formulár a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku pre vašu spoločnosť alebo nám zanechajte telefónne číslo a my sa vám ozveme späť

Viac informácií

Naša firma vám ponúka komplexné služby a chceli by sme vám poskytnúť cenovú ponuku na mieru. S našou dlhoročnou skúsenosťou v oblasti odpadového hospodárstva vieme presne, čo potrebujete pre efektívne riadenie odpadu vo vašom podniku.

Myslíme na životné prostredie! Naše služby odpadového hospodárstva sú šitým na mieru riešením, ktoré pomáha minimalizovať ekologický vplyv. S našimi službami odpadového hospodárstva budete mať istotu, že váš odpad je riadne spravovaný v súlade s platnými predpismi.

Nezáleží na veľkosti vašej firmy - ponúkame škálu služieb odpadového hospodárstva pre všetky typy podnikov. Naši odborníci sú tu, aby vám poradili. Vaše spokojenost je naším cieľom, a preto sme pripravení pripraviť cenovú ponuku, ktorá bude vyhovovať vašim finančným potrebám.

Emil Borka
+421 951 327 299
ks.b2b4@akrob.lime

Povedali naši klienti

Sofia Balogová, Nitra

Chcela by som poďakovať spoločnosti 4B2B s.r.o. za skvele vykonanú prácu, rýchlosť realizácie a vysokú kvalitu vo všetkých stanovených bodoch. Môžete si byť istý, že budem šíriť len tie najlepšie referencie o Vašej spoločnosti. Vrelá vďaka.

Martin Kovárik, Prievidza

Na stránke 4B2B.sk som našiel presne to čo som dlhšie hľadal. Spoločnosť ma v prvom rade zaujala svojim veľkým množstvom ponúkaných služieb a vďaka ich viac ročnej praxi v mojom hľadanom obore. Zo začiatku som ani nemohol uveriť, či je založenie ready made firmy tak rýchle a bolo to nakoniec tak. Táto firma mi otvorila nové možnosti do budúcna a umožnila mi ušetriť veľké množstvo času s rôznymi zisťovaniami informácií, papierovačkami atď... Týmto by som Vám chcel moc poďakovať za všetky služby, ktoré mi boli poskytnuté a najmä za rýchle a bezproblémové umožnenie kúpy ready made s.r.o. Odporúčam všetkým.

Michal B, Geľnica

Som moc rád, že sa mi podarilo natrafiť na tak kvalitnú spoločnosť akou je firma 4B2B. Bez Vás by som len ťažko zvládol nejako vyriešiť moju neľahkú situáciu do ktorej som sa počas svojej podnikateľskej činnosti žiaľ dostal. Ak ešte niekto má podobné problémy ako som si zažil aj ja, tak Vám radím aby ste neváhali a obrátili na odborníkov z brandže 4B2B.sk.

Petra Novotná, Pezinok

S poskytovanými službami od spoločnosti 4B2B.sk som bola nadmerne spokojná. Komunikácia prebiehala bez najmenších problémov a veľmi rýchlo som sa dostala k potrebným informáciám, ktoré som ešte potrebovala mať vyjasnené. Kúpu firmy cez stránku 4B2B.sk všetkým odporúčam. Ďakujem

Peter Vrabovský, Malacky

V spolupráci so spoločnosťou 4B2B.sk sa nám po dlhšom pátraní vyskytla možnosť jednoduchého a rýchleho založenia akciovej spoločnosti o ktorú sme mali už dlhšiu dobu záujem. Celkový proces prebiehal veľmi rýchlo, odborne a bez akýchkoľvek komplikácií a k tomu sme ušetrili aj nemalé náklady. Firmu 4B2B.sk vrelo odporúčam každému budúcemu podnikateľovi.

Filip Lukáč, Brezno

Vrelá vďaka patrí spoločnosti 4B2B za skvelé výkony pri komplikovanom riešení registrácie mojej ochrannej známky. Veľmi si cením Váš prístup, odborné služby, profesionalitu a Vašu eleganciu pri výkone práce. Už viem, na koho sa môžem do budúcna obrátiť a rád sa stanem opäť na chvíľku Vašim aktívnym klientom.

Kristína Nagyová, Komárno

Ďakujem za poskytnutie odborných služieb a odborne vykonanú pomoc v mojom účtovníctve odborníkom so spoločnosti 4B2B.sk. Musím konštatovať, že som veľmi rada s vykonanou prácou a so všetkými vykonanými úkonmi. Ušetrili ste mi nemalé množstvo času, financií a v neposlednom rade aj veľa zdravia. Som moc rada, že som získala tak skvelé informácie a ešte radšej, že boli aj pravdivé. Ďakujem

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrinecká 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár