Odpadové hospodárstvo

Viac informácií Objednávka

Čo je to odpadové hospodárstvo

Systematický prístup a súbor opatrení zameraných na riadenie a správu odpadov s cieľom minimalizovať negatívny vplyv odpadu na životné prostredie a zlepšiť jeho zhodnocovanie. Tento proces sa zameriava na racionálnu organizáciu výrobných a spotrebných činností s cieľom obmedziť vznik odpadu, zvýšiť znovu - používanie materiálov a predmetov a maximalizovať recykláciu odpadových zložiek (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Čo je to odpad

Materiál, látka, alebo vec, ktorá už nie je použiteľná, žiaduca alebo potrebná pre svoj pôvodný účel a je určená na likvidáciu, zneškodnenie alebo spracovanie. Tento materiál vzniká v rôznych činnostiach ľudského života, ako sú domácnosti, priemysel, služby, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a ďalšie odvetvia.

Mám záujem

Hlavné kategórie odpadu zahŕňajú:

1. Komunálny odpad
  • Odpad, ktorý pochádza z domácností, škôl, kancelárií a verejných miest. Zahrňuje obaly, organické odpady, plasty, papier, sklo, kovy a iné materiály.
2. Priemyselný odpad
  • Odpad, ktorý vzniká v priemyselných závodoch a výrobných procesoch. Patria sem odpadové produkty z výroby, odrezky, nevyužité suroviny, chemikálie a iné materiály.
3. Nebezpečný odpad
  • Odpad, ktorý má potenciálne škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Patria sem chemikálie, toxické látky, znečistená pôda, elektronický odpad (e-odpad) a podobne.
4. Stavebný odpad
  • Stavebné a demolačné práce a zahŕňa betón, tehly, drevo, kovy, izolácie, obkladačky a iné stavebné materiály.
5. Biologicky rozložiteľný odpad
  • Organický odpad, ako sú zvyšky potravín a záhradné zvyšky, ktoré sa môžu prirodzene rozložiť.

„Efektívne spravovaný odpad je kľúčový pre udržateľné životné prostredie, a preto sa zdôrazňuje dôležitosť recyklácie, znovu - používania a minimalizácie vzniku odpadu, aby sme minimalizovali jeho negatívny vplyv na našu planétu."

Následky spojené s nedodržaním predpisov, resp. neevidovanie odpadového hospodárstva:

Sankcie
  • Slovenská legislatíva ukladá pokuty za porušovanie pravidiel týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Pokuty môžu byť vysoké a závisia od závažnosti porušenia a typu odpadu.
Obmedzenie podnikateľskej činnosti
  • Firma môže byť po preverení a zistení nedodržiavania odpadových predpisov obmedzená v jej podnikateľskej činnosti. To môže mať negatívny vplyv na jej konkurencieschopnosť a hospodárenie.
Zastavenie prevádzky
  • V extrémnych prípadoch, ak firma opakovane a vážne porušuje predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva, môže dôjsť k zastaveniu prevádzky alebo stiahnutiu licencie na vykonávanie určitej činnosti.
Trestné stíhanie
  • V prípade závažného porušenia a nelegálneho nakladania s niektorými druhmi odpadu môže dôjsť aj k trestnému stíhaniu jednotlivcov alebo zástupcov firmy.
Škoda na životnom prostredí
  • Neevidovanie odpadov môže spôsobiť znečistenie životného prostredia a ohroziť zdravie ľudí a biodiverzitu. Firma môže byť povinná niesť zodpovednosť za odstránenie škôd, ktoré spôsobila.

„Je dôležité, aby firmy na Slovensku dodržiavali platné predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva a riadne evidovali a likvidovali odpad. Týmto spôsobom minimalizujú riziká a prispievajú k udržateľnému rozvoju životného prostredia."

Poskytneme vám pomoc pri splnení povinností pohodlne a efektívne

• Zabezpečujeme evidenciu odpadov vrátane ohlásení o vzniku odpadov a ich spracovaní.
• Poskytujeme pomoc pri vypracovaní ročného hlásenia o odpadoch do 28. februára.
• Vedieme komplexnú evidenciu odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktoré upravujú niektoré ustanovenia o odpadoch.
• Vypracovávame a pomáhame s internými predpismi riadenia odpadového hospodárstva pre vašu organizáciu.

Zabezpečujeme, že vaše odpadové hospodárstvo bude plne v súlade s platnými predpismi a že budete mať prehľad o vzniku, spracovaní a nakladaní s odpadmi vo vašej spoločnosti.

Mám záujem

Informujte sa na našom tel. čísle:
+421 951 327 299

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva

Cenová ponuka pre vašu spoločnosť

Vyplňte prosím objednávkový formulár a my vám obratom vypracujeme cenovú ponuku pre vašu spoločnosť alebo nám zanechajte telefónne číslo a my sa vám ozveme späť.

Emil Borka
+421 951 327 299
ks.b2b4@akrob.lime

Povedali naši klienti

Sofia Balogová, Nitra

Chcela by som poďakovať spoločnosti 4B2B s.r.o. za skvele vykonanú prácu, rýchlosť realizácie a vysokú kvalitu vo všetkých stanovených bodoch. Môžete si byť istý, že budem šíriť len tie najlepšie referencie o Vašej spoločnosti. Vrelá vďaka.

Branislav Terpačovský, Geľnica

S využitím služieb od spoločnosti 4B2B.sk som bol nadmerne spokojný. Všetky zápisy zmien, ktoré boli predmetom môjho záujmu prebehli bez problémov, rýchlo, jednoducho a bezbolestne. Spoločnosť za mňa vybavila všetky formality a právne úkony. Ďakujem zamestnancom spoločnosti 4B2B.sk sa Vaše odborné poradenstvo a profesionálny prístup k požiadavkám Vašich klientov.

Tomáš Beník, Trenčín

Už dlhšiu dobu som uvažoval nad predajom svojej firmy, len som nemal jasno v tom, aký postup si vyberiem. Po menšom prieskume som natrafil na spoločnosť 4B2B.sk, ktorá mi otvorila oči a poskytla všetky podrobnosti, ktoré som potreboval vedieť. Na základe zistených referencií od mojich známych a aj z internetu som neváhal a firmu 4B2B.sk kontaktoval.

Frantíšek Adámek, Nové mesto nad Váhom

So službami spoločnosti 4B2B.sk som bol nadmieru spokojný. Umožnili mi sprostredkovanie kúpy už zaužívanej firmy, ktorú som dlhodobejšie vyhľadával. Predaj prebehol bez akýchkoľvek komplikácií a na najvyššej úrovni. Seriózne jednanie a profesionalita je v spoločnosti 4B2B.sk braná do popredia smerom ku klientovi a bolo to aj cítiť. Každému odporúčam.

Boris Súmerský, Brezno

Už dlhšiu dobu som uvažoval akým spôsobom založiť firmu v Českej republike. Až som nakoniec dospel k záveru, že oslovím spoločnosť 4B2B s.r.o., ktorú som našiel na internete. Firma 4B2B.sk mi poskytla viaceré možnosti pre ich výber a odkonzultovala so mnou všetky náležitosti, ktoré mi ešte v čase uvažovania neboli jasné. Konečný bod, ktorú sprevádzalo moje rozhodnutie už bola hotová hračka. Ich služby môžem všetkým len odporučiť.

Jozef K.

U spoločnosti 4B2B si prenajímame virtuálne sídlo na prestížnej adrese v Bratislave. Lukratívnu adresu ocenia dôverou predovšetkým naši obchodní partneri. Navyše o našu poštu je dobre postarané. Ďakujeme.

Miloš Ruženský, Topoľčany

Služby spoločnosti 4B2B.sk som využil po prvý krát a bol som s nimi nadmerne spokojný. Zmena prebehla bez potreby výkonu akýchkoľvek úkonov z mojej strany, rýchlosť zápisu je tiež jednou zo silných stránok spoločnosti a celkový priebeh bol veľmi kladný. Netreba váhať, ale kontaktovať.

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrinecká 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár