Kontakt

Svätovavrická 10, 831 01 Bratislava
prosím píšte na: ks.b2b4@eciffo

Zobraziť

4B2B advisory s.r.o.

Korešpondenčná adresa
Svätovavrická 10
831 01 Bratislava
Slovensko

IČO: 52 293 939
DIČ: 2120992940
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 136712/B

Fakturačná adresa
Haburská 86/23
821 01 Bratislava
Slovensko

Bankové spojenie
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK43 7500 0000 0040 2644 8514
SWIFT: CEKOSKBX

Orgánom dozoru a dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrická 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 949 740 731

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár