Už od 1999 € 1080 €

Firmy s DPH na predaj - Voľné ihneď

Voľné firmy Objednávka

K firme s DPH teraz virtuálne sídlo zadarmo

Teraz akcia: 12 mesiacov virtuálne sídlo v hodnote 456 € zadarmo

(Obchodné meno a IČO - Na vyžiadanie)

Sro platci DPH Cena Stav Objednávka
Spoločnosť s.r.o. - Mesačný platca DPH IHNEĎ VOĽNÁ
1080 € záujem
Spoločnosť s.r.o. - Mesačný platca DPH
1080 € záujem
Spoločnosť s.r.o. - Mesačný platca DPH
1080 € záujem
Sro neplatci DPH Cena Stav Objednávka
Spoločnosť s.r.o. - Neplatca DPH NOVÉ
250 € záujem
Spoločnosť s.r.o. - Neplatca DPH
250 € záujem
Spoločnosť s.r.o. - Neplatca DPH
250 € záujem
Spoločnosť s.r.o. - Neplatca DPH + splatené imanie 30 000 € 600 € záujem
Extra spoločnosti Cena Stav Objednávka
Akciová spoločnosť - Neplatca DPH 1500 € záujem
Akciová spoločnosť - Platca DPH 2200 € záujem
Ready made spoločnosť pre fyzickú osobu s exekúciou alebo dlhom EXTRA 550 € záujem

Firma s DPH na predaj bez histórie a záväzkov

Ponúkame na predaj spoločnosť s.r.o. platcu DPH, pripravenú na okamžitý predaj. Funkčná v okamihu podpisu nového konateľa, resp. do 7 dní.
- mesačný platca DPH
- zmluvne garantovaná čistá história (bez záväzkov, pohľadávok, zmluvných vzťahov)
- pridelené IČO, DIČ a IČ DPH
- splatené základné imanie vo výške 5000 €
- bez zamestnancov
- nemusíte platiť daňovú licenciu ani zábezpeku

Garantujeme

- novú spoločnosť bez akýchkoľvek záväzkov a s úplne čistou históriou
- megavýhodnú cenu na SR
- rýchly prepis v OR

V cene navyše získate

- súdny poplatok v cene
- zmena a zápis KÚV v cene
- príprava kompletných dokumentov na podanie zmien do OR (zmena konateľa, zmena obchodného mena, predmetov podnikania, sídla spoločnosti)
- AML dokumentácia zdarma
- 12 mesiacov virtuálne sídlo na prémiovej adrese v hodnote 456 €
- 50 % zľava na vypracovanie GDPR dokumentácie
- zľava -15 % z ročných poplatkov za vedenie účtovníctva (ušetríte v priemere 290 €)

Prevádzkovateľ stránky 4b2b.sk je iba sprostredkovateľom predaja spoločnosti. Za sprostredkovanie predaja formou marketingu si účtuje poplatok v sume 33 euro. V prípade záujmu o inzerciu predaja Vašej firmy nás prosím kontaktujte.

Čo vám naša služba ready made spoločnosť platca DPH prinesie

- Od nás máte možnosť získať spoločnosti, ktoré boli zhotovené výlučne našou spoločnosťou a to Vám zaručí garanciu ich ekonomického a právneho stavu.
- Takéto spoločnosti nikdy nemali a ani nemajú žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, nedisponujú účtom v banke.
- Majú riadne splatené imanie.
- Spoločnosti prešli registráciou na živnostenskom a obchodnom registri a taktiež na daňovom úrade.
- Ak pri prepise spoločnosti je novým vlastníkom obchodného podielu zahraničná osoba, je vyžadované, aby kontaktná osoba mala slovenskú štátnu príslušnosť (Česká republika má výnimku). Ďalej je potrebné aby zahraničný nadobúdateľ obchodného podielu a zahraničný nový konateľ naskenoval doklad totožnosti – identifikačný doklad, pri ktorom je potrebné aby tam bolo uvedené miesto bydliska.
- Začať s podnikateľskou činnosťou v spoločnosti môžete okamžite od podpisu dokumentov t.j. menovaním konateľa, následný zápis do obchodného registra bude trvať do 7 pracovných dní.
- Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať daňové a colné nedoplatky, teda nemôže byť uvedený na verejnom zozname dlžníkov finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/ .
- Nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu nemôže mať nedoplatky na sociálnom poistení, teda nemôže byť evidovaný na verejnom zozname dlžníkov sociálnej poisťovni: https://www.socpoist.sk/ .

TREBA BRAŤ DO ÚVAHY

Účinnosťou novely obchodného zákonníka od 01.10.2020 nadobúdateľ a prevádzateľ obchodného podielu a ani konateľ s .r. o. , nemôže byť fyzická osoba, voči ktorej je spustené exekučné konanie, t.j. nemôže byť evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku: https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie

Ready made spoločnosť platca DPH alebo spoločnosť s históriou

Na Slovensku sa najviac vyskytuje právna forma s.r.o. Ponuku tvoria podnikatelia, ktorí firmu predávajú a dopyt podnikatelia, ktorým ide o to, aby si takúto firmu zakúpili. Tzv. most medzi dodávateľom a odberateľom tvoria firmy (sprostredkovatelia), ktoré sú orientované práve na sprostredkovanie takýchto obchodov.

Čo sa týka kúpi s.r.o. tak sú dve možnosti a to:
- Siahnuť po úplne novej s.r.o., bez podnikateľskej histórie
- S.r.o., ktorá má históriou a podnikateľskú činnosť už vykonávala
- Využiť našu službu mieru ready made spoločnosť platca DPH

Každá možnosť má svoje pre a proti, ktoré je potrebné zvážiť.

Kúpa ready made spoločnosti platca DPH s.r.o.

Na Slovenskom trhu sa s pomenovaním ready made spoločnosť zoznámime obzvlášť v súvislosti s obstaraním si s.r.o.

Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorý sa založila, čisto s úmyslom predaja. Je teda bez podnikateľskej histórie. Má plne splatené základné imanie sumou 5 000 eur. Žiadne iné úkony s ňou jej zakladateľ nerobil. Ready made s.r.o. je zvyčajne len právna forma podnikateľskej činnosti, ktorá bola založená. Čo je výhoda je, že je možné s ňou okamžite začať podnikať.

Výhody ready made spoločnosti platca DPH

Ready made spoločnosť sa vám oplatí hlavne z dôvodu, že nemá ekonomickú históriu. To znamená, že ready made s.r.o. nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemá, ani nemala záväzky či pohľadávky, takisto nemá žiadne existujúce zmluvy a nikdy pre ňu nikto nepracoval – nemala teda zamestnancov. Tu je istota, že pre nového majiteľa nehrozia žiadne povinnosti, ktoré by zostali po predchádzajúcom majiteľovi.

Jediné účtovníctvo, ktoré teda spoločnosť má, pozostáva jedine zo záznamov, ktoré súvisia zo založením spoločnosti – čo predstavuje veľmi rýchlu a spoľahlivú kontrolu.

No sú tu aj iné výhody, ktoré treba spomenúť:
- Je to práve možnosť začať podnikať prakticky okamžite. Ak vás súri čas, práve táto spoločnosť ready made s.r.o. vám môže drahocenný čas ušetriť
- Pri službe ready made spoločnosť platca DPH vás tieto administratívne záležitosti nemusia zdržovať a môžete rovno začať s podnikaním.
- Daňové výhody – vyhnete sa všeobecnej povinnosti zložiť vysokú zábezpeku na DPH.

Ak rozmýšľate nad zaobstaraním konkrétnej ready made s.r.o., k tomu, aby ste sa stali jej spoločníkom, stačí podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu a zaznačiť zmenu spoločníka do obchodného registra, čo trvá niekoľkých dní. Čo je stále výhodnejšie ako založiť novú spoločnosť, pretože tento proces trvá aj niekoľko týždňov. Ušetrí vám to návštevy a vybavovanie na úradoch, zhotovenie právnych dokumentov a podobne.

Nevýhody kúpy ready made s.r.o.

Ako prvé vám, môže určite padnúť do očí ceny, tá je práve vyššia než samotné náklady na založenie spoločnosti. No treba si uvedomiť, že táto cena v sebe zahŕňa nutné poplatky za zakladateľské dokumenty, obdržanie osvedčení o živnostenských oprávneniach, či zápis spoločnosti do obchodného registra a podobne.

Čo ešte môže byť považované za strašiaka pri kúpe, je to, že narazíte na neseriózneho predajcu a so spoločnosťou, nakúpite a naviažete sa na existujúce zmluvy, či súdne spory.

Kúpa s.r.o. s históriou

S.r.o. s históriou je spoločnosť, ktorá na rozdiel od klasickej ready made spoločnosti, už podnikala. Spoločnosť už má ekonomickú históriou. V transakciách bude mať taktiež viacero zmluvných vzťahov. Mala viacero nákladov, vznikli jej aj nejaké tržby, inkasovala pohľadávky, uhrádzala záväzky a podobne. Spoločnosť za svoju dobu existencie určite vytvorila aj pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami. Je jasné, že aj samotné účtovníctvo spoločnosti s históriou je o dosť rozsiahlejšie a tým rastie aj riziko, že sa budúci podnikateľ zaviaže k existujúcim zmluvám.

Nestrácajte čas a vyberte si istotu

Či už sa zaoberáte kúpou ready made spoločnosti alebo sa rozhodujete pre spoločnosť s históriou, možné riziká odstránite, či zmenšíte len výberom vhodnej sprostredkovateľskej spoločnosti. Je potrebné aby bola skúsená, mala vo svojom tíme právnikov. A taktiež by jej nemali chýbať daňový poradcovia a účtovníci. Čo vám pri rozhodovaní dá naozaj práve najväčšiu hodnotu sú práve pozitívne referencie od zákazníkov. Spoločnosť, ktorá teda bude predmetom predaja by si mala sprostredkovateľská spoločnosť vopred dostatočne a dôkladne preveriť.

Aby to nebolo všetko len na vás, tak sprostredkovateľská spoločnosť vám pomôže vybaviť rôzne potvrdenia, vyhlásenia a zmluvné záruky predchádzajúceho majiteľa. A čo je najdôležitejšie je to, že riziko pri kúpe spoločnosti od dopredu neznámej osoby sa tak eliminuje ako sa len dá.

Objednávka

Vyplňte prosím objednávkový formulár alebo nám nechajte vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Viac informácií

Predaj už registrovaných firiem k DPH od spoločnosti 4B2B.sk je už dnes etablovanou službou a veľmi obľúbenou medzi jednotlivými firmami. Dôvodom je časovo náročný a celkovo komplikovaný proces registrácie k DPH. Ak sa rozhodnete pre kúpu firmy prostredníctvom našej spoločnosti, môžete začať podnikať už v priebehu 24 hodín ako aj platiteľ DPH. V priemere tak môžete ušetriť až 60 dní, čo je v podstate čas, ktorý by ste vynaložili pri zakladaní a registrácií novej DPH firmy (pri podmienke jej schválenia úradníkmi). Nemusíte tak chodiť na zdĺhavé pohovory na daňových úradoch a platiť ďalšie poplatky za daňovú zábezpeku. Najjednoduchšou a najrýchlejšou formou spustenia firmy je jej kompletná kúpa cez 4B2B.sk, čo Vám vieme preukázať aj na základe referencií od viac než 1000 spokojných klientov.

Emil Borka
+421 951 327 299
ks.b2b4@akrob.lime

Hodnotenie našich zákazníkov

v katalógu firiem azet

S kúpou firmy sme mali výbornú skúsenosť. Určite odporúčam. A rád využijem ich služby aj do budúcna.

zobraziť

GDPR dokumentáciu sme u nich u nich vybavili veľmi rýchlo. Poradili nám a vysvetlili čo bolo treba.

zobraziť

Cítiť profesionalitu a odbornosť. S čím bolo treba pomohli, vybavili. Za mňa spokojnosť a určite odporúčam.

zobraziť

Hodnotenia nájdete na profile: www.azet.sk/firma/4b2b-consulting-s-r-o/

Zobraziť všetky hodnotenia

Povedali naši klienti

Karol F., Topoľčany

Kúpu firmy prostredníctvom spoločnosti 4B2B.sk všetkým odporúčam, nakoľko sa mi veľmi páčil ich profesionálny prístup k riešeniu danej veci. Komunikácia prebiehala na vysokej úrovni a boli mi jasne a zreteľne vysvetlené všetky podrobnosti a okolnosti, ktoré som potreboval vedieť. Ak mám svoju skúsenosť zhrnúť: som veľmi rád, že som si vybral práve spoločnosť 4B2B.sk a odporúčam ju všetkým.

Monika Demovičová, Nitra

Pri rozhodovaní na akú spoločnosť sa mám obrátiť mi jednoznačne padla do oka spoločnosť 4B2B.sk. Na stránke sa mi veľmi dobre orientovalo a v prípade potreby o menšie rady mi ich radi poskytli. To čo bolo sľúbené bolo aj dodržané a predaj prebehol bez najmenších komplikácií. Ak má niekto podobný záujem o predaj svojej spoločnosti, vrelo Vám odporúčam využiť služby spoločnosti 4B2B.sk.

4B2B kontakt

4B2B advisory s.r.o.
Svätovavrinecká 10
831 01 Bratislava

ks.b2b4@eciffo
+421 951 327 299

Poslať email Kontakty

Park Inn Danube Hotel
4,50€/hod.

Zobraziť na mape

Garáž Centrum
3,70€ - 2,70€/hod.

Zobraziť na mape

Zastávka Zochova

Zobraziť spoje

Zastávka Hodžovo námestie

Zobraziť spoje

Kontaktujte nás

Vyplňte prosím kontakný formulár